Betere tuingrond door regenwormen

Regenwormen zijn belangrijk voor de bodemkwaliteit, maar wat doen die wormen dan en waarom zijn zij zo belangrijk voor de kwaliteit van de bodem? Regenwormen dragen bij aan de vertering van dierlijke mest, strooisel en wortel- en gewasresten en zorgen zo voor voedsel voor de planten. De wormen eten zich letterlijk een weg door de grond heen en halen uit de dierlijke mest en plantenresten hun voedingsstoffen. Wat de wormen niet nodig hebben poepen ze weer uit en het is juist deze wormenpoep die zo voedzaam is en bijdraagt aan de opbouw van de humuslaag in jouw tuin.

Welke wormen doen wat?
Door de grote hoeveelheid aan gangen die de wormen al zoekend naar voedsel graven is er ook een snelle afvoer van water mogelijk Dit voorkomt plasvorming en houd de grond luchtig. Er zijn allerlei wormen actief in de bodem, ieder heeft zo zijn eigen expertise. Van strooiselbewoners welke in de bovenste grondlaag leven tot pendelaars welke tot wel drie meter diepe verticale gangen in de bodem maken. Deze wormen zijn te verdelen in drie hoofdgroepen:

Strooiselbewoners
Deze leven in de bovenste grondlaag. Hier leven zij van grof, vers, organisch materiaal zoals mest en plantenresten. Ze komen veel boven de grond en zijn door pigmentvorming rood van kleur. Ook zijn ze super bewegelijk zodat ze kunnen ontsnappen aan de gevaren die ze tegenkomen in de bovenste grondlaag zoals vogels en egels. Deze soorten vermeerderen zich het snelst en vindt je ook terug in de tuin onder bladhopen en omgevallen bomen. Deze mestpieren zijn ook de ideale wormen voor in de composthoop.

Bodembewoners
De bodembewoners leven in de bovenste 40cm. van de bodem. Zij leven van het kleiner en makkelijk verteerbaar organisch materiaal (dat al meer verteerd is). Zij bewegen zich kriskras door de grond en binden plantenresten aan gronddeeltjes hierdoor zijn de bodembewoners bij uitstek geschikt om een goede bodemstructuur te vormen. De wormen zijn grauw van kleur omdat zij niet of nauwelijks boven de grond komen en ook minder bewegelijk omdat hier minder gevaren dreigen. De wormen hebben zich ontwikkeld om in zeer moeilijke omstandigheden te kunnen overleven. Dit doen zij door het houden van een soort ‘winterslaap’ tijdens bijvoorbeeld droogte of kou.

Pendelaars
De pendelaars leven hun hele leven in dezelfde verticale gang en zoeken hun eten s’-nachts bovengronds. Het zijn ook de grootste wormen, ze zijn roze van kleur en hebben een platte staart. Ze slepen grof organisch materiaal hun verticale gang in waarin het door slijmuitscheiding nat wordt gemaakt. Hierdoor is het een makkelijke energiebron voor bacteriën en schimmels, die het als het ware voorverteren waarna de worm het makkelijker kan eten. De pendelaars graven hun verticale gang soms tot wel drie meter diepte.

 

Samen sterk
De strooiselbewoners en pendelaars breken grove plantenresten en dierlijke mest af en produceren daarbij volop voedingsstoffen voor planten en bacteriën. Bodembewoners mengen al etend de kleinere makkelijk verteerbare deeltjes en bevorderen zo de bodemstructuur. Doordat zij de hierbij ontstane voedzame humus aan klei- of zanddeeltjes kunnen binden bevorderen ze de vruchtbaarheid van de bodem ook op langere termijn. De pendelaars verbinden vervolgens alle lagen met elkaar en kunnen zelfs sterk verdichte grondlagen doorbreken. Hun verticale gangen zorgen ervoor dat plantwortels hun weg dieper in de bodem kunnen vinden en hier voeding kunnen opnemen. Ook kan er zo zuurstof in de ondergrond komen, waardoor er meer bodemleven mogelijk is en regenwater snel afgevoerd wordt. De wormen zetten in hun gangen een vetachtig laagje af waardoor de waardevolle voedingsstoffen niet uitspoelen en de grond voedzaam blijft.

 

Verbeter ook jouw tuingrond
Zorg allereerst voor voldoende plantenresten en dierlijke mest in de tuin, laat dat herfstblad dus maar lekker tussen de planten liggen en gebruik alleen organische mest. Zo zorg je voor een gunstig leefklimaat voor de wormen. Zij zullen jou vervolgens belonen met een voedzame grond welke volop plantenleven voortbrengt. Wil je dit proces versnellen? Dan is het ook mogelijk om pakketten met regenwormen te kopen, zodat je deze in je tuin aan het werk kunt zetten. Hierbij is het wel van belang dat er voldoende voeding in de bodem aanwezig is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *